Bảo vệ môi trường

In   
+ Hệ thống thu gom nước thải: đã thi công hoàn thiện 4km đảm bảo thu gom nước thải riêng biệt từ các nhà máy về hệ thống thoát nước thải chung của KCN. 
+ Các hố ga: xây dựng theo đúng quy chuẩn thiết kế, đảm bảo đấu nối với hệ thống của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN; 
+ Trạm XLNT: Đã đầu tư và vận hành trạm XLNT công suất 300m3/ngày đêm đảm bảo phục vụ nhu cầu xử lý nước thải trong KCN Việt Hưng. 
+ Hệ thống quan trắc môi trường tự động: Đã đầu tư vận hành trạm quan trắc môi trường tự đống đối với nước thải trong KCN, truyền dữ liệu liên tục 24/7h về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh;  
    Lựa chọn khác:
  • Khu điều hành và dịch vụ phụ trợ
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Hệ thống thông tin liên lạc
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống điện
  • Giao thông