Chủ đầu tư

In   
Tên: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng
Vốn đầu tư: hơn 1000 tỷ VND
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh hạ tầng bao gồm: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng là công ty hạch toán độc lập, có tiềm năng về tài chính, nhiều kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng, tổ chức, quản lý và thu hút đầu tư các dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng  
    Lựa chọn khác:
  • Quy hoạch
  • Điều kiện xã hội
  • Điều kiện tự nhiên
  • Giới thiệu chung