Giá thuê và các chi phí

In   
Nhà đầu tư thuê đất tại KCN Việt Hưng được hưởng ưu đãi về giá thuê và các chi phí tốt nhất, bao gồm

Giá thuê hạ tầng: 56USD/m2/38 năm
Phí quản lý và bảo dưỡng hạ tầng: 0,28USD/m2/năm
Tiền
 thuê đất: 1.800 VND/m2/năm
Phí xử lý nước thải: 0,55USD/m2/m3

Các chi phí khác: điện, nước sạch, internet: nhà đầu tư chi trả theo hợp đồng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ.
Giá thuê nhà xưởng: 3USD/m2/tháng

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT


Phương thức thanh toán:
- Thanh toán 01 lần toàn bộ tiền thuê đất
 


    Lựa chọn khác:
  • Chính sách ưu đãi