Hệ thống phòng cháy chữa cháy

In   
Để đảm bảo dự trữ nước cứu hỏa cho KCN, 2 bể chứa nước được bố trí tại 2 khu vực: phía Đông và phía Tây KCN. Dung tích mỗi bể đảm bảo chữa cháy trong 3 giờ liên tục với lưu lượng nước 15l/s.
Các trụ cứu hỏa được bố trí dọc theo các tuyến đường trung bình 100-120m/trụ 
    Lựa chọn khác:
  • Khu điều hành và dịch vụ phụ trợ
  • Hệ thống thông tin liên lạc
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống điện
  • Bảo vệ môi trường
  • Giao thông