Hiện trạng KCN

In   
KCN được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện dự án toàn bộ diện tích giai đoạn 1 (150ha), bao gồm

- Hệ thống đường giao thông
- Hệ thống điện
- Hệ thống cấp nước
- Hệ thống thoát nước (thoát nước mưa và thoát nước thải)
- Hệ thống thông tin liên lạc
- Trạm xử lý nước thải tập trung
- Công viên, cây xanh


Tiến độ thực hiện 

- Diện tích đã san lấp 70ha
- Diện tích đã cho thuê: 18,72ha
- Diện tích đã hoàn thiện hạ tầng 50ha
- Diện tích đang sẵn sàng cho thuê 30ha
- Trạm xử lý nước thải đã được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 05/2016    Lựa chọn khác:
  • Danh sách dự án thứ cấp
  • Xúc tiến đầu tư