Khu điều hành và dịch vụ phụ trợ

In   
Trung tâm điều hành:  bố trí nhà làm việc của Ban quản lý KCN, các cơ quan đại diện của chính quyền sở tại, các văn phòng đại diện của các doanh nghiệp, các dịch vụ: cứu hoả - phòng cháy chữa cháy, trạm y tế, Ngân hàng, bưu chính viễn thông...), trung tâm đào tạo nghề và cung ứng công nhân có tay nghề cao cho các doanh nghiệp.
Khu dịch vụ: cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho KCN bao gồm dịch vụ chỗ ở cho công nhân, chuyên gia, dịch vụ ngân hàng, hải quan, trung tâm giới thiệu sản phẩm, hội thảo…
    Lựa chọn khác:
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Hệ thống thông tin liên lạc
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống điện
  • Bảo vệ môi trường
  • Giao thông